Stadnamn: Vollefossen


Oppskr
Volljefossen
Innsamlingsnr
383
Normform
Vollefossen
Altform
OppsForm
Fonskr
vOLe'fOsen
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
40
GardsNamn
Lunde indre
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AU09254
Kartnamn
Sunde
Rute
B5
Tilv
o1023 l4
BandsNr
1547
Informant
Oppskrivar
Jens Øvreeide
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Voll
LeddaHov
foss
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
1449040
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle