Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brenna
Innsamlingsnr
1312
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brænao
Altutt
Merknad
Teig, også Brenneteigen
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1419
Kommune
Leikanger
GardsNr
24
GardsNamn
Njøs
BruksNr
15
Ymse
Kartnummer
AU07452
Kartnamn
Hermansverk
Rute
E2-3
Tilv
o296 l1
BandsNr
1916
Informant
Jakob Johs. Njøs
Oppskrivar
Kåre Risnes
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1419024
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle