Stadnamn: Gotebakken


Oppskr
Gotæbakkinj
Innsamlingsnr
131
Normform
Gotebakken
Altform
Gotebakkane
OppsForm
Fonskr
"gå:tebakiN
Altutt
"gå:tebakaNe
Merknad
Gammal torvveg frå Straumen til Olset, brukt til gangveg før nyevegen kom
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
27
GardsNamn
Strømmen
BruksNr
21
Ymse
Kartnummer
AF07851
Kartnamn
Straumen
Rute
c5
Tilv
o533 l1
BandsNr
1239
Informant
Einar Straumen
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
bakk
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle