Stadnamn: Breiskori


Oppskr
Innsamlingsnr
78
Normform
Breiskori
Altform
OppsForm
Breiskåri
Fonskr
'brai:skå:ri
Altutt
Merknad
Kan vera stor om våren, men svært liten om hausten, grense.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
31
GardsNamn
BruksNr
4
Ymse
Vangen
Kartnummer
AX06853
Kartnamn
Lialandet
Rute
B2/C2
Tilv
o361 l2
BandsNr
1023
Informant
Johs. O. Ohnstad
Oppskrivar
Anders Ohnstad
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Breiskori
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle