Stadnamn: Nedre Njøs


Oppskr
Nedre Njøs
Innsamlingsnr
929
Normform
Nedre Njøs
Altform
OppsForm
Fonskr
"nire njø:s
Altutt
Merknad
Njøsgardane
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1419
Kommune
Leikanger
GardsNr
24
GardsNamn
Njøs
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AU07452
Kartnamn
Hermansverk
Rute
E2
Tilv
o296 l1
BandsNr
1916
Informant
Jakob Johs. Njøs
Oppskrivar
Kåre Risnes
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Nedr
LeddaHov
Njøs
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
MGardNok
1419024
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle