Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
155
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
''brena
Altutt
Merknad
Dyrka jord
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
82
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AJ07453
Kartnamn
Rute
Tilv
o.179 l.1
BandsNr
1482
Informant
Nils Bjørkhaug
Oppskrivar
Nils Bjørkhaug
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416082
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle