Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivika
Innsamlingsnr
264
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'braivi:Ka
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1411
Kommune
Gulen
GardsNr
16
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AE07054
Kartnamn
Rute
B4
Tilv
BandsNr
Informant
Gr. nr. 16 Fonnevika: Audun Skauge (1947-
Oppskrivar
Henrik Arne Losnegaard
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle