Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennao
Innsamlingsnr
89
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
--
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
3
GardsNamn
Seim
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AS07252
Kartnamn
Vetleøyri
Rute
c5
Tilv
o207 l2
BandsNr
1836
Informant
Trygve Seim
Oppskrivar
Berit Bøtun
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle