Stadnamn: Liksteinen


Oppskr
Likstein
Innsamlingsnr
11
Normform
Liksteinen
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kstai:n
Altutt
Merknad
Stor, lang og flat stein, teken vekk då dei bygde vegen. Her la dei liket av ein som datt utfor Helvete og slo seg i hel
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
159
GardsNamn
Fedjane
BruksNr
14
Ymse
Kartnummer
AU07351
Kartnamn
Borlaug
Rute
d1
Tilv
o218 l4
BandsNr
1465
Informant
John Petter Feidje
Oppskrivar
Randi Melvær
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
stein
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
1417159
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle