Stadnamn: Gotestova


Oppskr
Innsamlingsnr
81
Normform
Gotestova
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:testå:va
Altutt
Merknad
Her budde Anna i Gotene.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1422
Kommune
Lærdal
GardsNr
11
GardsNamn
BruksNr
5
Ymse
Kartnummer
BG07151
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o413 l1
BandsNr
0
Informant
Olaf K. Bø
Oppskrivar
K. Nesse
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1422011
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle