Stadnamn: Breisnesnosi


Oppskr
Breisnesnosi
Innsamlingsnr
1365
Normform
Breisnesnosi
Altform
OppsForm
Fonskr
'braisnesnå:si
Altutt
Merknad
Fjelltopp
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
GardsNamn
Statsallmenning
BruksNr
Ymse
Kartnummer
1416-IV
Kartnamn
Høgfjellet - Aurland
Rute
G2
Tilv
o379 l1
BandsNr
1523-1530
Informant
Sigurd Nedberge
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Breisnes
LeddaHov
nos
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
i
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle