Stadnamn: Likkorsen


Oppskr
Innsamlingsnr
34
Normform
Likkorsen
Altform
OppsForm
Likkorsen
Fonskr
''li:kkårs*n
Altutt
Merknad
Kross som er hoggen inn i stein. Same plass som nr. 23. Ei eller to jenter drukna her
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1429
Kommune
Fjaler
GardsNr
121
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AK07552
Kartnamn
Heldalvatnet
Rute
C2
Tilv
o.566 l.1
BandsNr
Informant
Anders Vik
Oppskrivar
Randi Brendehaug
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
kors-en
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1429121
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle