Stadnamn: Gotesteinane


Oppskr
Innsamlingsnr
16
Normform
Gotesteinane
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:testai:nane
Altutt
Merknad
Nokre store steinar ved stigen
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
84
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AJ07351
Kartnamn
Rute
Tilv
o.179 l.3
BandsNr
1483
Informant
Brita Hellem
Oppskrivar
Brita Hellem
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416084
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle