Stadnamn: Berentbrenna


Oppskr
Berent-brennja
Innsamlingsnr
11
Normform
Berentbrenna
Altform
OppsForm
Fonskr
'bE:rent,brENa
Altutt
Merknad
Berent, av Bernt.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
63
GardsNamn
Kyrkjeeide
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AT09254
Kartnamn
Kyrkjeeide
Rute
Tilv
o1012 l 5
BandsNr
1399
Informant
Anders Kirkeeide
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Berent
LeddaHov
brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Mangelfulle merknader. Ingen koding.
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle