Stadnamn: Gotereset


Oppskr
Innsamlingsnr
404
Normform
Gotereset
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:terI:se
Altutt
Merknad
Res på gamlevegen
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
77
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AJ07454
Kartnamn
Rute
Tilv
o.170 l.1
BandsNr
1331
Informant
Helga Solheim
Oppskrivar
Signy Nyland
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416077
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle