Stadnamn: Gotegjerdet


Oppskr
Innsamlingsnr
23
Normform
Gotegjerdet
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:te,jæ:re
Altutt
Merknad
Åker ved lok.22,påplatå på bøen,No veg over.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1431
Kommune
Jølster
GardsNr
63
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AO08252
Kartnamn
Rute
Tilv
0650 l1
BandsNr
1350
Informant
Støylen,Olav
Oppskrivar
Hjellbrekke,Marit
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1431063
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle