Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennao
Innsamlingsnr
512
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
No granskog
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
149
GardsNamn
Hov
BruksNr
10
Ymse
Kartnummer
AV07253
Kartnamn
Fresvik
Rute
e3
Tilv
BandsNr
1462
Informant
Olav K. Hov
Oppskrivar
Gjertrud O. Hov
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417149
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle