Stadnamn: Hornelen


Oppskr
Innsamlingsnr
298
Normform
Hornelen
Altform
OppsForm
Fonskr
'hå:rnæ:len
Altutt
Merknad
Nordverøyas høgste sjøklippe.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1438
Kommune
Bremanger
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AG09051
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o779 l5
BandsNr
1701
Informant
Auealie Halse. Kristoffer Heuskor.
Oppskrivar
Berit Randi Gulestøl
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Fjell,ås,berg
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1438000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle