Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brennao
Innsamlingsnr
89
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Bratt slått
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
61
GardsNamn
Hallesæter
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AQ07052
Kartnamn
Indrefjord
Rute
c5
Tilv
o205 l4
BandsNr
1432
Informant
Kåre Hønsi
Oppskrivar
Inge Skjerping
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417061
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle