Stadnamn: Avedalgotene


Oppskr
Innsamlingsnr
196
Normform
Avedalgotene
Altform
OppsForm
Fonskr
''a:vedalgå:tene
Altutt
Merknad
Gangveg over til Avedal
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
98
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AK07351
Kartnamn
Rute
Tilv
o.171 l.4
BandsNr
1328
Informant
Lasse Råsberg
Oppskrivar
Lasse Råsberg
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416098
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle