Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivik
Innsamlingsnr
20
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Buplass
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
1118-III
Kartnamn
Florø
Rute
N8/9
Tilv
o21 l2
BandsNr
1962
Informant
Oppskrivar
Anne Marie Strømsøy
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle