Stadnamn: Likledet


Oppskr
Likle
Innsamlingsnr
347
Normform
Likledet
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kle:
Altutt
Merknad
Grind dei køyrde lika gjennom, og som var ved sida av grinda som den vanlege trafikken gjekk gjennom. Gamal overtru: Den døde kunne koma attende som gjengangar. Difor vart denne grinda berre opna ved transport av lik til kyrkjegarden
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1431
Kommune
Jølster
GardsNr
26
GardsNamn
Bolset
BruksNr
8
Ymse
Kartnummer
AR08452
Kartnamn
Klakegg
Rute
F4
Tilv
o666 l1
BandsNr
1706/1707
Informant
Einar Klakegg
Oppskrivar
Lars Fjell
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
led
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
et
MGardNok
1431026
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle